Chilli Salon podporuje QueerBall

Chilli Salon podporuje QueerBall

Queer Ball je semiformální ples, který oživuje queer scénu v Praze a Brně. Jeho účelem je poskytnout společenskou zábavu lidem tak, aby se necítili nijak omezováni netolerantním vnímáním či předsudky společnosti na základě své sexuální orientace či identity.

Queer Ball organizuje spolek STUD, z.s. – nezávislá nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je působit ve prospěch gay, lesbické, bisexuální a transgender minority a usilovat o její plné právní i faktické zrovnoprávnění s ostatními členy společnosti. Spolek působí v České republice od roku 1996.

Napište recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna